top of page
niels mathijssen

NIELS

MATHIJSSEN

Journalist bij De Groene Amsterdammer. Historicus.
Schijft de biografie van
Poncke Princen.

Niels 2022.jpeg
journalist
Achtergrond.png

Journalist

Niels Mathijssen schrijft sinds 2018 voor De Groene Amsterdammer. Zijn stukken gaan over kolonialisme, het Nederlandse slavernijverleden, de oorlog in Indonesië (1945-1950) en koloniale roofkunst.

Recente publieksactiviteiten 
26 augustus 2022: Panelgesprek tijdens de
Historicidagen 2002over geschiedschrijven in opdracht van de overheid, naar aanleiding van Mathijssens artikel in De Groene over dit onderwerp.  

17 februari 2022: Interview in Trouw over klokkenluider Joop Hueting, die in 1969 voor het eerst publiekelijk sprak over oorlogsmisdaden, begaan door Nederlandse soldaten tijdens de oorlog in Indonesië (1945-1950). Mathijssen schreef eerder over Hueting in De Groene. 

27 mei 2021:
Podcastaflevering van De Groene over Mathijssens making off-artikel van de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum.  Van 2016 tot 2018 publiceerde hij in dagblad Trouw over religie, filosofie en spiritualiteit. In 2017 had Mathijssen een tweewekelijkse rubriek in de krant, over compassie in het werk van verschillende mensen. Hij interviewde zoal een asieladvocaat, psychiater en oorlogsfotograaf.

Daarvoor schreef hij onder andere voor De Correspondent over geschiedenis en historische beeldvorming: hoe komt het verleden tot ons en wat zegt dat over toen en nu?

 

historicus
Achtergrond.png

Historicus

Nederland was in 1948 verwikkeld in een steeds bloedigere koloniale oorlog met Indonesië. Poncke Princen, als tweeëntwintigjarige soldaat gelegerd nabij Soekaboemi op West-Java, besloot in de vroege ochtend van 25 september te deserteren. Drie dagen later stak hij de demarcatielijn over naar gebied dat onder controle van Indonesische nationalisten stond. Hij werd vastgezet en half december, bij aanvang van de tweede politionele actie, weer vrijgelaten. Princen vluchtte niet maar sloot zich aan bij het Tentara Nasional Indonesia (TNI) en vocht vervolgens met de Indonesiërs tegen de Nederlandse strijdkrachten, waar hij krap drie maanden daarvoor nog onderdeel van was. 
 
Deserteren, overlopen en de wapens opnemen tegen je voormalige medesoldaten, enkel en alleen Princen haalde dat in z’n hoofd. Hoe vallen deze uitzonderlijke daden te verklaren? Niels Mathijssen zoekt in in de biografie van Poncke Princen naar een antwoord op deze vraag. 

contact
bottom of page